015 24 02 06 info@kdca.be

Investeringsaftrek

 

Tijdens de kalenderjaren 2018 en 2019 werd de eenmalige investeringsaftrek tijdelijk verhoogd van 8% naar 20%. Deze verhoging geldt voor zowel de kleine vennootschappen als voor eenmanszaken en vrije beroepen in de personenbelasting. Deze maatregel werd genomen zodat bedrijven en zelfstandigen werden geprikkeld om extra te investeren gedurende deze 2 jaar.

Nu we bijna 2020 zijn, raden wij u aan om een makkelijk te realiseren investering nog in 2019 te doen.
Indien u dit nog in 2019 doet, kan u hierop nog een voordeel genieten van 20% op het geïnvesteerd bedrag (12% meer dan in 2020).
Dit bedrag wordt in mindering gebracht van de belastbare basis.

Vb. in 2019 heeft u een belastbare winst van 30.000 euro. U heeft in 2019 geïnvesteerd in een nieuwe machine van 20.000 euro. In de belastingaangifte van AJ 2020 – inkomsten 2019 mag u 4.000 euro (20% op 20.000 euro) in mindering brengen van uw belastbare basis. De te betalen belasting wordt dan dus berekend op een belastbare basis van € 26.000 i.p.v. op een belastbare basis van € 30.000. Voor investeringen vanaf 2020 wordt de belasting berekend op een belastbare basis van € 28.400 i.p.v. op een belastbare basis van € 30.000.

Investeringen die niet vallen onder de investeringsaftrek:
– Investeringen die niet uitsluitend voor beroepsgebruik worden aangewend (vb. auto voor dubbel gebruik);
– Investeringen die niet afschrijfbaar zijn (vb. grond);
– Investeringen waarvan de afschrijving over minder dan 3 jaar wordt gespreid
– Activa die zijn opgericht om het recht van gebruik aan derden af te staan die deze afschrijven (vb. gebouw opgericht, maar via een leasingcontract overgedragen aan een derde);
– Personenwagen en wagens voor dubbel gebruik;
– Bijkomende kosten bij de aankoop (vb. registratierechten) of onrechtstreekse productiekosten (vb. personeelskosten)

Verdere tariefdaling

 

Vanaf AJ 2021 (voor boekjaren gestart vanaf 01/01/2020) daalt het basistarief van 29% naar 25%. Het verlaagd tarief van 20% blijft behouden voor de eerste 100.000 euro.
Bijkomend wordt de resterende 2% crisisbijdrage afgeschaft.

Dit zal voor elke vennootschap met belastbare winsten een voordeel opleveren.

Wijziging afschrijvingsregimes

 

Vanaf AJ 2021 (voor boekjaren gestart vanaf 01/01/2020), wordt het degressief afschrijvingsstelsel opgeheven in de vennootschapsbelasting.
Bijkomend dienen kleine vennootschappen vanaf 01/01/2020 pro-rata temporis af te schrijven, d.w.z. op dagbasis.
Waar voorheen een investering gedaan op het einde van het boekjaar een volledig jaar mocht afgeschreven worden, mag dit vanaf AJ 2021 slechts vanaf de datum van aanschaffing.

Voor de afschrijvingen in éénmanszaken wijzigt er niets.

Autofiscaliteit 

 

Vanaf 01/01/2020 wijzigt de autofiscaliteit zeer grondig. Eerst en vooral worden de vennootschapsbelasting en de personenbelasting gelijk getrokken.  Autokosten zijn in de personenbelasting niet langer voor alle auto’s 75% fiscaal aftrekbaar.  De aftrek van de autokosten varieert in functie van de CO2-uitstoot van de wagen.  In het beste geval zullen de autokosten voor 100% aftrekbaar zijn, in het slechtste geval slechts voor 40%.

De aftrek van de autokosten krijgt ook een nieuwe berekening. Hierbij wordt het aftrekpercentage bepaald door een coëfficiënt (afhankelijk van het brandstoftype) en de CO2-uitstoot.

Volgens de nieuwe wetgeving wordt het aftrekpercentage afgerond op 2 cijfers na de komma en ligt het percentage tussen de 100% en 50%.

Voor wagens met een uitstoot van meer dan 200 gr/km wordt de aftrekbaarheid slechts 40%.

Bijkomend zullen de brandstofkosten hetzelfde percentage ondergaan als de andere autokosten, waar de brandstofkosten in het verleden steeds 75% aftrekbaar waren.

Elektrische wagens zullen niet meer kunnen genieten van de 120% aftrekbaarheid, maar indien volledig elektrisch wel van 100% aftrekbaarheid.

De zogenaamde valse hybrides (hybrides met een te kleine elektrische batterij) aangekocht/geleased/gehuurd vanaf 01/01/2018 verliezen hun fiscaal gunstig statuut.

Indien de batterij niet voldoet, wordt de hybridewagen fiscaal gezien beschouwd als dezelfde variant in benzine of diesel.

Deze nieuwe aftrekregeling voor de aftrekbaarheid van autokosten en brandstof geldt:

  • Voor alle personenwagens
  • Voor éénmanszaken blijft de 75% kostenaftrek bestaan voor wagens aangekocht/geleased/gehuurd voor 01/01/2018.

In onderstaande tabel vindt u een vergelijking tussen de kostenaftrek voor een aantal wagens onder het huidige en onder het nieuwe regime:

 

CO2

Oud

Nieuw

Diesel, 130 g CO2

75%

55%

Benzine, 130 g CO2

75%

58,25%

Diesel, 110 g CO2

80%

65%

Benzine, 110 g CO2

80%

67,75%

Diesel, 100 g CO2

90%

70%

Benzine, 100 g CO2

90%

72,5%

Benzine, 80 g CO2

90%

80%

Valse hybride BMW 530e

100%

57,30%

Valse hybride Volvo XC60 T8 Twin Engine

100%

50%

Valse hybride Range Rover Sport P400e PHEV SE

90%

40%