015 24 02 06 info@kdca.be
Elke ondernemer kan begeleiding gebruiken bij de verwezenlijking van zijn/haar dromen en het uitbouwen van zijn onderneming.  Kunnen rekenen op een klankbord, iemand met kennis van zaken, die kritisch meedenkt en de nodige feedback geeft, versterkt de slagkracht maar ook de veerkracht van de dynamische ondernemer.

Voelt u het kribbelen en wenst u een zelfstandige zaak op te starten?  Voelt u groeipijnen in uw onderneming?   Bij KDCA kan zowel de startende ondernemer als de doorgewinterde KMO terecht.

Elke ondernemer kan begeleiding gebruiken bij de verwezenlijking van zijn/haar dromen en het uitbouwen van zijn onderneming.  Kunnen rekenen op een klankbord, iemand met kennis van zaken, die kritisch meedenkt en de nodige feedback geeft, versterkt de slagkracht maar ook de veerkracht van de dynamische ondernemer.

Voelt u het kribbelen en wenst u een zelfstandige zaak op te starten?  Voelt u groeipijnen in uw onderneming?   Bij KDCA kan zowel de startende ondernemer als de doorgewinterde KMO terecht.

T

Accountancy

  • Boekhouding: in samenspraak met u wordt de methode bepaald, waarmee documenten zoals facturen en bankafschriften worden verwerkt.
  • Interne jaarrekening: op basis van de door u aangeleverde informatie stellen wij een gedetailleerde jaarrekening samen. Deze wordt met u besproken en na goedkeuring neergelegd bij de NBB en verstuurd naar de belastingen en/of andere organisaties. Indien gewenst kunnen wij de cijfers toelichten op de algemene vergadering.
  • Tussentijdse resultaten: op afgesproken tijdstippen worden tussentijdse cijfers opgesteld. Deze resultaten worden naar u teruggekoppeld en zullen gebruikt worden om kritisch bij te sturen in de plannen van uw onderneming.
g

Fiscaliteit

Wij verzorgen voor u uw BTW aangiften en listings, de aangiften inzake personen- en vennootschapsbelasting. Daarnaast vertegenwoordigen, behartigen en verdedigen wij uw fiscale belangen indien dit nodig of wenselijk is.

Voor starters

Opstart eigen onderneming: wanneer u overweegt een onderneming op te starten, staan wij u bij bij alle financiële, sociale, rechtelijke en juridische overwegingen.
Er wordt een financieel plan opgemaakt.
Wij begeleiden u ook bij:

  • De opmaak van de statuten voor de notaris
  • De inschrijving in de kruispuntbank voor ondernemers
  • De aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds

Op deze manier kunt u zich richten op de activiteit in uw onderneming.

j

Ondernemingsbegeleiding & coaching

  • Begeleiding bij krediet- en financieringsaanvraag: wanneer uw onderneming financiële behoeften heeft, zorgen wij voor de juiste cijfers en doelstellingen om aan uw bankier te bezorgen.
  • Begeleiding (om)vorming vennootschap: samen met u wordt bekeken welke ondernemingsvorm het meest ideaal is. De mogelijkheden, noden en risico’s worden samen met u afgewogen.
  • Reorganisatie vennootschapsgroepen en familiale ondernemingen: door groei en ontwikkelingen in uw onderneming is op regelmatige tijdstippen een analyse en bijsturing nodig. Wij lichten samen met u uw onderneming door om zo de juiste beslissing te kunnen nemen en te reorganiseren.
f

Inventarisatie van uw vermogen

Wij maken, in alle objectiviteit, een inventarisatie van uw vermogen.

We starten met het in kaart brengen van uw bezittingen en schulden in een vermogensbalans.   Tevens wordt een overzicht gemaakt van uw gekende en verwachte inkomstenstroom en uitgavenstroom.

Rekening houdend met uw burgerlijke stand en vertrekkende van een aantal scenario’s zoals pensionering, invaliditeit en/of overlijden, worden de financiële gevolgen van deze scenario’s geanalyseerd.

Na analyse volgt een actieplan waarmee uw doelstellingen kunnen worden omgezet in effectieve realiteit.   Mogelijks moet er hiervoor samengewerkt worden met door u aangestelde partners zoals bankiers, notarissen, verzekeringsagenten, edm.

Uiteindelijk is de bedoeling om zekere financiële gemoedsrust te creëren.

Externe of onafhankelijke bestuurder

Door de jarenlange ervaring in het beroep kunnen wij vaststellen dat u als ondernemer vaak diverse problemen dient te overwinnen die soms weinig met boekhouding te maken hebben.    De ondernemer van vandaag verwacht dat zijn accountant mee een kritische blik hierop werpt en hem adviseert.  Uw accountant dient dus over een ruime kijk te beschikken.  Vanuit die interesse heeft Karl De Coux de nodige opleidingen gevolgd en beschikt hij over de titel en erkenning van onafhankelijke bestuurder.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat u als ondernemer voldoende tijd kan steken in het effectief ondernemen van uw activiteit.

Karl De Coux en KDCA zijn beide erkend door het ITAA. De bijbehorende studie en procedures zijn hiervoor doorlopen.

Advies nodig?